Πε. Δεκ 7th, 2023

neasmyrnichannel.gr

DIGITAL CITIES

Φορολογικά κίνητρα για έναν ακόμη χρόνο για όσους κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

40
Neasmyrni

Παραμένουν για έναν ακόμη χρόνο τα φορολογικά κίνητρα για όλους (επιχειρήσεις και επιτηδευματίες), που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές τους. Αυτό προβλέπεται μεταξύ των άλλων στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών.

Τα φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες περιλαμβάνουν μέιωση κατά δύο χρόνια του διαστήματος παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων και γρήγορη επιστροφή φόρων.

Στο νομοσχέδιο υπάρχει η πρόβλεψη για μεγαλύτερες εκπτώσεις το 2023 από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκείνων που εκδίδουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα τιμολόγια τους τα οποία διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Με την κίνηση αυτή, παράταση για ένα χρόνο, της παροχής των κινήτρων το οικονομικό επιτελείο στοχεύει στην εξοικείωση περισσότερων επιχειρήσεων στον νέο ηλεκτρονικό τρόπο έκδοσης τιμολογίων και παραστατικών.

Με βάση τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, 1,18 εκατ. επιχειρήσεις και επαγγελματίες χρησιμοποιούν ήδη τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA. Έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA 1,9 δισ. παραστατικά, των οποίων η αξία ανέρχεται σε 1,29 τρισ. ευρώ. Να σημειωθεί επίσης ότι 280.820 μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες χρησιμοποιούν την εφαρμογή timologio για την έκδοση των παραστατικών τους.

Όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη του πολυνομοσχέδιο και για το φορολογικό έτος 2023 τα κίνητρα που παρέχονται με το άρθρο 71ΣΤ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου οι οντότητες να επιλέξουν την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Τα κίνητρα που δίνονται
Ειδικότερα, για το έτος 2023, επιμηκύνεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξοικείωση των οντοτήτων με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και προσδιορίζεται ως καταληκτικός χρόνος υπαγωγής για το έτος αυτό, η 30η Ιουνίου 2023.

Τα κίνητρα – bonus που κερδίζουν οι επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν χρήση την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι:

Περιορίζεται κατά 2 έτη, η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Συγκεκριμένα ο χρόνος παραγραφής για τον εκδότη του τιμολογίου περιορίζεται σε τρία χρόνια ενώ όφελος έχει και ο λήπτης για τον οποίο ο χρόνος παραγραφής μειώνεται στα τέσσερα χρόνια.

Μειώνεται από 90 σε 45 ημέρες ο χρόνος εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το μέτρο ισχύει για τους εκδότες.

Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΠΗΓΗ: newsit

About The Author

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ