Πε. Σεπ 28th, 2023

neasmyrnichannel.gr

DIGITAL CITIES

11η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Μ. Τετάρτη 20.04.2022 και ώρα 11:00 π.μ

Συνεδρίαση Δημητικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού
Neasmyrni

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 έως 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης  για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κατανομή για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στα δημόσια ΙΕΚ και τα ΣΔΕ για το χρονικό διάστημα 01/01/2022 – 30/06/2022.

2ο Θέμα Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 1ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3ο Θέμα Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού».

4ο Θέμα Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

5ο Θέμα Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

6ο Θέμα Ορισμός δικαστικού επιμελητή επί υποθέσεως του Δήμου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ